แจ้งรหัสผู้ใช้งาน(UsernameและPassword)สำหรับการใช้งานระ... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชา... :: คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
จาก web จากgoogle
 
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์พันธกิจ
  อำนาจหน้าที่
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  อำนาจหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
  บุคลากรท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
  กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
  บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
  อำเภอบางปลาม้า
  อำเภอสองพี่น้อง
  อำเภอเดิมบางนางบวช
  อำเภออู่ทอง
  อำเภอด่านช้าง
  อำเภอศรีประจันต์
  อำเภอดอนเจดีย์
  อำเภอสามชุก
  อำเภอหนองหญ้าไซ
  ผู้บริหาร อปท.
  ข้อมูลพื้นฐานของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานสถิติการคลังของ อปท. จ.สุพรรณบุรี
  เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
  แผนอัตรากำลัง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  เทศบาล
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.จังหวัด
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  คุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
  โอนเงิน อปท.
  หนังสือราชการ
  แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่ง
  เอกสารประกอบการเสนอขอความเห็นชอบ
  ตัวอย่างเอกสารการคัดเลือกตำแหน่งบริหาร
  ตัวอย่างเอกสารต่างๆ
  ตัวอย่างคำสั่งและประกาศ อบต.
  อนุกรรมการถ่ายโอน
 
  
 
กรมสรรพากร
ธนาคารออมสิน
กรมบัญชีกลาง
ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงบประมาณ
กระทรวงพาณิชย์
 
     คน  

     
 
กลับหน้าหลัก | ตอบกระทู้
กรอบภารกิจผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 รบกวนสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดกรอบภารกิจของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

    มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชืพครูหรือไม่ เพราะที่บรรจุเป็นครูผู้ดูแลเด็กก็สามารถใช้ใบอนุญาติปฏิบัติการสอนแทนได้ ขอบคุณค่ะ

 

จากคุณ :pongโพส์เมื่อ : 2012-08-11 11:52:23 IP : 110.49.249.xxx
ความคิดเห็นที่ 2
 
Re : กรอบภารกิจผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
เรียนจบรัฐประศาสนศาสตร์ ป.ตรี แล้วต่อหลักสูตรและการสอน ป.โท มีใบประกอบวิชาชีพสามารถบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็กของ อบต.ได้ไหมคะ
จากคุณ :khwankhaeโพสต์เมื่อ :2013-05-18 16:25:45 IP : 114.109.26.xxx
ความคิดเห็นที่ 1
 
Re : กรอบภารกิจผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ตอบ:คุณ pong เรื่อง กรอบภารกิจผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

          การเปิดกรอบภารกิจของผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของครูผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จากคุณ :krolginโพสต์เมื่อ :2012-08-15 14:03:06 IP : 125.26.68.xxx

ชื่อ 
อีเมล์ 
ข้อความ 
แนบไฟล์   
เมื่อมีการตอบกระทู้   ส่งไปที่อีเมล์  ไม่ต้องส่ง
Security Code


 
     
หน้าแรก | หนังสือราชการ | โอนเงิน อปท. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ อปท.จ.สุพรรณบุรี | เว็บไซต์ของ อปท.จ.สุพรรณบุรี
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8  © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.